Home Compositions Covers Instrumental Bhajans

TriLoka Bhajans


Tap a song from the list below

  1. Sri Guru Pranama
  2. Nama Kirtan
  3. Narasimha Pranama
  4. Gurvastakam
  5. Sri Gauranga
  6. Hari Bol - Maha Mantra
  7. Jaya Radha Madhava
  8. Bhajahu Re Mana
  9. Sri Radhe Gopal
  10. Sita Ram